BRA (Business Rule Approach) of Bedrijfsregelbenadering

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

‘Business rule’ is de Engelse benaming voor ‘bedrijfsregel’. Zo’n bedrijfsregel geeft een richtlijn naar het gedrag dat bepalend is binnen deze organisatie. ‘Business rules’ kunnen aangeven welk gedrag gewenst of ongewenst is bij het uitvoeren van het beleid.

BRA

Bedrijfsregelbenadering

Voorbeeld kunnen zijn:

 • ‘Het is verplicht dat …’
 • ‘Het is (niet) toegestaan dat …’

Maar ook:

 • ‘een klant met een omzet van meer dan €10.000 op jaarbasis is een preferente klant’ (tenslotte moet alle medewerkers weten dat deze klant een bepaalde voorrang geniet).

Om bedrijfsregels op te kunnen stellen moeten er eerst een aantal dingen vastgelegd worden:

 • Inventarisatiefase
  Wat is het doel van de regel? De doelstelling vormt uiteindelijk ook de bijdrage die deze bedrijfsregel heeft.

 • Vaststellen verantwoordelijken
  Eindgebruikers werken met de bedrijfsregels, zodoende bepalen en beheren zij deze ook. Er moeten verantwoordelijken worden aangesteld die de sturing rondom de bedrijfsregels begeleiden en die ervoor zorgen dat als er een wijziging plaatsvindt de medewerkers hiervan op de hoogte worden gebracht.

 • Bedrijfsregelmodel
  De taken rondom het maken van bedrijfsregels zijn vooral geënt op de doelstelling. De taken zijn voornamelijk ontdekken, detailleren, groeperen, analyseren en valideren van een bedrijfsregel.

 • Vastlegging
  Als de bedrijfsregel door alle vorige fasen is gekomen moet hij uiteindelijk vastgelegd worden. Dit omdat bedrijfsregels anders hun doel verliezen en omdat ze anders niet controleerbaar of te wijzigen zijn. Het vastleggen van de bedrijfsregels doen we in de Repository (= bestand van bedrijfsregels).

 • Verfijning
  Na het vaststellen van de bedrijfsregels kan het voorkomen dat deze een keer gewijzigd moeten worden. De bedrijfsregel kan dan makkelijk gewijzigd worden in de repository, dit moet wel teruggekoppeld worden naar de medewerkers.
 • Het resultaat dat de bedrijfsregels kunnen hebben zijn verschillend. Zo kunnen er regels zijn die de flexibiliteit van het personeel verhogen maar ook regels die kostenbesparend zijn.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000