Besturingscirkel

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Dit model is gemaakt om managementdoelen meetbaar te maken. Vaak beïnvloeden managers de resultaten van de onderneming op de korte termijn, dit wordt gedaan om de waarde van het aandeel te verhogen. Het nadeel hiervan is dat de resultaten soms niet meer gelijk zijn met de doelstelling op lange termijn (missie en visie). Bij het formuleren van een doelstelling moet als laatste ook een terugkoppeling plaatsvinden om te kijken of het gewenste resultaat behaald is. Helaas wordt deze stap nog wel eens vergeten.

Omdat de missie en visie niet meetbaat zijn moeten deze opgesplitst worden in kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren. Dit zijn de doelstellingen. Hierna worden de missie en visie wel meetbaar.

Voorbeeld bedrijfskolom

Besturingscirkel

Als de onderneming dit instrument gebruikt wordt kan er gecontroleerd worden of het gewenste resultaat behaald is. Zo is duidelijk af te lezen dat m.b.t. de klanttevredenheid er slecht gescoord wordt op het punt ‘wachten bij de balie’. Ook is duidelijk zichtbaar dat er geen extra aandacht nodig is voor het punt ‘doorverwijzingen’.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000