Beslissingstabel

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Aan de hand van de beslissingstabel kan een onderneming inzicht krijgen in alle keuzemogelijkheden die zij hebben. De keuzemogelijkheden zijn op basis van gewogen criteria.

Opties:
Bij het maken van een beslissingstabel moet eerst in overweging genomen worden welke opties in de tabel moeten komen. De opties worden eenduidig beschreven en worden horizontaal in de tabel opgenomen.

Beslissingstabel

Criteria:
Om überhaupt afwegingen te kunnen maken zijn er verschillende criteria nodig. De criteria worden verticaal in de tabel vermeld.

 • Go/No-go. Bij Go/No-go worden dwingende criteria gesteld. Voldoet het criterium aan de voorwaarden dan is het een ‘Go’. Voldoet het criterium niet aan de voorwaarden dan noemen we dit ‘No-go’.
 • Inhoudelijke criteria. De inhoudelijke criteria gaan verder dan het Go/No-go principe. Voor elke optie wordt het effect met betrekking tot het criterium genoemd en deze worden vervolgens ook in de beslissing meegenomen. Er is dus niet meteen sprake van doen of niet doen.

Het belangrijkste is om vervolgens de juiste criteria te selecteren. Er zijn een aantal standaard criteria rondom dit proces:

Haalbaarheid

 • Intern haalbaar
 • Extern haalbaar

Acceptabel

 • Voor het management
 • Voor het personeel

Geschiktheid

 • Hulpmiddel acquisitiedoelstelling
 • Voldoet aan doelstelling

Financieel

 • Investeringen
 • Opbrengsten

Op basis van de criteria worden uiteindelijk de beslissingen genomen. Het is natuurlijk mogelijk om het ene criterium een complexere weging te geven dan de andere maar het is aan te raden om dit zo eenvoudig mogelijk te houden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000