Benchmarking

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Benchmarking is een methode die gebruikt wordt om ondernemingen te vergelijken. Hierbij wordt de onderneming vergeleken met de concurrentie maar ook met de behoeften van de afnemers. Op deze manier wordt het mogelijk om vast te stellen wat de kerncompetenties en de kritieke succesfactoren van een onderneming zijn. Tevens worden aan deze succesfactoren scores gekoppeld om hun prestaties te vergelijken.

De volgende stappen zijn essentieel bij benchmarking:

 • Bepaal het toepassingsgebied
  Selecteer welke processen in de onderneming het toepassingsgebied gaan vormen.
 • Bepaal de partners
  Er zijn drie partijen betrokken bij benchmarking: de “best-in-class” concurrent, de onderneming zelf en de afnemer.
 • Stel de prestatie-indicatoren vast
  Bij deze stap worden prestatie-factoren geselecteerd en gebruikt om de onderneming te beoordelen.
 • Erken de verschillen
  Op basis van de verkregen scores kan vergeleken worden op welke punten de onderneming minder goed scoort ten opzichte van de eisen van de afnemers in relatie tot de concurrent.
 • Bepaal toekomstige prestatie-indicatoren
  Met het management worden nieuwe prestatie-indicatoren – en soms ook nieuwe succesfactoren – samengesteld. Als de benchmarking regelmatig wordt uitgevoerd kan er ook een trendanalyse gemaakt worden. Hieruit kan worden opgemaakt op welke momenten de onderneming beter scoort dan de concurrent in relatie tot de eisen van afnemers.
 • Maak de bevindingen bekend en zorg voor acceptatie
  Het personeel dient betrokken te worden bij de bevindingen van de benchmarking. Zo kent het personeel de sterke en zwakke punten, op deze manier kan het personeel hier ook makkelijker aan werken.
 • Maak actieplannen
  Na het publiceren van de bevindingen kan overgegaan worden naar de daadwerkelijke actie.
 • Uitvoering
  Deze stap betreft het uitvoeren van de actieplannen en het opnieuw uitvoeren van de benchmark. Door het opnieuw uitvoeren van de benchmark ontstaan er resultaten. Deze resultaten dragen bij aan het proces.

Het resultaat is inzicht krijgen in de kerncompetenties van de onderneming. Voor wat betreft de vergelijking moet er zorg voor worden gedragen dat de vergelijkingswaarde gelijk zijn om een zo realistisch mogelijk beeld te vormen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000