Marketingmodellen

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Elk bedrijf heeft andere doelstellingen. Daarom bestaan er zoveel marketing- en managementmodellen die toepasbaar kunnen zijn voor het bedrijf.
Deze modellen bevatten kennis en kunde van specialisten, zijn theoretisch onderbouwd en kunnen in de praktijk worden getoetst en toegepast.

De voordelen van het gebruik van deze modellen zijn enorm groot. We denken bijvoorbeeld aan risico verlaging, kortere doorlooptijden, lagere kosten en een beter resultaat.
In de praktijk zal niet elk model van toepassing zijn bij ieder bedrijf. Het is belangrijk een selectie te maken, uit de stappen of onderwerpen, die in een model opgenomen zijn. Het is dus niet verstandig alle aspecten blindelings van het model over te nemen en toe te passen.

Marketingmodellen
Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2023 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000