Marketing

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Waarom zou u zich genoodzaakt voelen om aan marketing te doen? Daar zijn meer redenen voor te noemen. Allereerst kan sprake zijn van afname van de vraag bij bestaande klanten. Minder vervolgopdrachten dus. Er wordt minder geïnvesteerd in uw type dienstverlening cq. producten, of u zit aan het einde van de levenscyclus van uw product/dienst. Ook kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met concurrenten op uw pad, die met u vergelijkbare producten/diensten leveren aan uw klanten. En de loyaliteit van uw klanten blijkt toch niet zo groot te zijn als u dacht. Tenslotte is het mogelijk dat u een strategie heeft geformuleerd om, naast de voortzetting van uw activiteiten aan bestaande klanten, groei te realiseren via nieuwe klantgroepen. Wat kunt u doen om deze nieuwe klantgroepen te interesseren voor uw bedrijf? En welke mix van marketingactiviteiten slaat in uw business het beste aan?


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2021 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,24.000