Contractbeheer

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Onder contractbeheer verstaat men het duidelijk schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Dit voorkomt discussies of onduidelijkheden achteraf. Om te zorgen dat u precies in uw contracten vastlegt wat u voor ogen staat en dat het bij deze eenmalige handeling blijft kunnen de onderstaande tips u verder helpen:

  • Breng in kaart wat werkelijk nodig is aan ICT-ondersteuning
  • Maak onderscheid in producten en diensten
  • Omschrijf precies de kenmerken waaraan producten en diensten moeten voldoen. Kenmerken van diensten zijn bijvoorbeeld beschikbaarheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en continuïteit.
  • Betrek tijdig inkoop en juridische specialisten in de contractvoorbereiding en onderhandelingen. Vooral licenties zijn een vak apart. Een goede inkopers kan hierop flink besparen. Controleer ook de uitvoering van de contracten tijdens de werkzaamheden: let op levermomenten, hoeveelheden en kwaliteit. Deze activiteit moet u niet onderschatten.
  • Ga de mogelijkheid na om een gefaseerde betaling in te voeren. Denk daarbij ook aan prestatiebeloning en boeteclausules zoals bonus of malus.
  • Zorg dat de leverancier uw voorwaarden accepteert. Pas zodanig de bestaande voorwaarden van goederen aan voor diensten.
  • Zorg dat u bepaalt hoe de facturen er uitzien die naar u verstuurd worden zodat u deze informatie direct kunt gebruiken voor overzicht, controle en sturing. Denk dan aan opbouw van de kosten, juiste adressering en afdelinggegevens, verwijzing naar projecten, gehanteerde tarieven, etcetera.

Om u een idee te geven op welke gebieden en hoe Contractbeheer kan worden toegepast vindt u hieronder twee voorbeelden.

Personeelscontracten
Bij het onderhandelen over personeelscontracten is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Daarbij kunt u gebruik maken van een personeelsadviseur. Deze helpt u niet alleen bij het afspreken van een prijs, maar ook wat u voor die prijs ontvangt en over het niveau van de dienstverlening. Daarnaast kan hij u helpen bij het maken van een Service Level Agreement.

Bedrijfsoverdracht
Ook bij het overdragen van uw bedrijf moet u goed schriftelijk vastleggen. Als eerste wordt er een geheimhoudingsverklaring om te voorkomen dat bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Na overeenstemming tussen koper en verkoper kunnen afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring, waarbij de formulering een grote rol speelt. Na deze intertentieverklaring wordt een overnamecontract opgesteld.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2021 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,28.000