Juridische zaken

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:
Paginas die vallen onder deze categorie:

Wij verstaan onder ICT contractmanagement het hele proces van inventarisatie, levcerancierselectie en het opstellen van ICT-contracten tot en met het beheer daarvan. Met het fasen model kunt u stap voor stap bekijken wat hiervoor van belang is. Door op de verschillende fasen te klikken, krijgt u een uitgewerkte toelichting, wordt verwezen naar hulpmiddelen en producten als checklijsten, voorbeelddocumentatie, do's dont's en cases.

Juridische zaken
De eisen die de rechtsregels in deze veranderende samenleving stellen aan het elektronische gegevens- en handelsverkeer zijn vaak onvoldoende bekend bij ICT'ers die zich vooral richten op het implementeren van steeds weer nieuwere en slimmere technologieën en te weinig stilstaan bij de juridische vraagstukken die hierbij een rol spelen. Deze vraagstukken zijn echter voor de al dan niet vrijwillige gebruikers van deze nieuwe technologieën vaak van zeer grote betekenis.

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,30.000