Datacenter

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Data centers zijn de centrale plaatsen waar IT infrastructuur gehuisvest en beheerd wordt. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen data centers die door ondernemingen in eigen beheer worden uitgebaat (interne data centers) en data centers die housing en hosting diensten aanbieden aan andere ondernemingen (service data centers).
Ondernemingen krijgen op vandaag te maken met een verhoogde toename van IT in de organisatie. Daarom besteden heel wat ondernemingen hun IT infrastructuur uit aan service data centers.

De voornaamste redenen om diensten van het service data center in te huren zijn een verlaagde Total Cost of Ownership (TCO) en de mogelijkheid om zich op de kerntaken van de onderneming te focussen.
Het bouwen van een data center is een zeer dure aangelegenheid. Door deze diensten uit te besteden, wordt een grote initiële kost vermeden. Daarnaast vergt het beheren van een gespecialiseerde en complexe data center omgeving de nodige kennis, die niet altijd aanwezig is binnen de onderneming.
Resultaat van deze trend is dat service data centers hun klantenbestand aanzienlijk zien toenemen. Een toename van het aantal klanten betekent ook een toename in het aantal servers, zowel fysieke als virtuele. Meer servers leidt tot de nood aan grotere data centers, grotere netwerkomgevingen en dus tot complexere omgevingen.

Ondernemingen zijn sterk afhankelijk van IT voor het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Het is dan ook van primordiaal belang dat IT continu beschikbaar is. De hoge eis tot continuïteit draagt in niet geringe mate bij tot het complexer worden van de data center omgeving.

Het is duidelijk dat hierdoor de data center IT manager onder grote druk komt te staan. Dit geldt in de eerste plaats voor de IT managers van service data centers. Maar ook IT managers van interne data centers die hun IT infrastructuur niet uitbesteden, krijgen hiermee te maken. Er is daarom nood aan duidelijkheid omtrent de management activiteiten die nodig zijn om de data center omgeving effectief en efficiënt te beheren.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2019 ICTloket.nl     Privacy Statement