Digitaal werken

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:
Paginas die vallen onder deze categorie:

Duurzaam digitaal werken betekent: het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale documenten en bestanden dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. Een officieel digitaal document moet digitaal bewaard worden, omdat anders informatie verloren gaat.

Hebt u al eens uitgerekend hoeveel tijd u en uw medewerkers werkloos besteden in de file van en naar het kantoor? Aan boord van treinen, in hotels en in wachtzalen van klanten? De oplossing ligt voor het grijpen: neem uw kantoor mee daar waar het werk is, niet omgekeerd. Dankzij nieuwe communicatietechnologieën, zoals draadloos internet en smartphones, kunnen u en uw team werken waar en wanneer u wil. Zo bespaart u veel tijd die u kunt herinvesteren in uw bedrijf… of in uzelf.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2020 ICTloket.nl     Privacy Statement