Het Wmo Platform Maasgouw heeft sinds kort een eigen website

Maastricht 24-01-2012. WMO Platform Maasgouw presenteert eigen website. Het Wmo Platform Maasgouw heeft sinds kort een eigen website. De officiële presentatie van de site www.wmoplatformmaasgouw.nl vond op 17 januari plaats in C.C. Don Bosco in Heel. Wethouder Smeets-Palmen verzorgde de openingshandeling.

Voorzitter van het Wmo Platform Erik Verhees geeft uitleg: "het platform is het officiële adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders. We geven adviezen over het Wmo beleid in onze gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning bestrijkt een negental beleidsterreinen, zogenaamde "prestatievelden", die allemaal met maatschappelijke zaken te maken hebben. Zo geven we adviezen over bijvoorbeeld de leefbaarheid in de kernen, maar ook over het beleid van bepaalde groepen burgers in onze gemeente zoals ouderen, jeugd, gehandicapten, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Om de inwoners van Maasgouw op de hoogte te houden waar het Wmo Platform zich zoal mee bezig houdt, hebben we een website gebouwd die veel informatie geeft over de Wmo en voor wie deze wet nu precies bedoeld is. Maar ook over het platform zelf kan de lezer de nodige informatie vinden.Het jaarverslag 2011 laat zien wat het Wmo Platform het afgelopen jaar allemaal gedaan heeft en er staan op de site ook verslagen van de werkbezoeken die we afgelegd hebben. Uiteraard kan de lezer ook de Wmo beleidsnota terugvinden op onze site en het uitgebreid schriftelijk advies dat het platform over deze nota heeft geschreven aan college en raadsleden. Persoonlijk vind ik het vooral van belang dat nu ook verenigingen en burgers die direct te maken hebben met de Wmo in Maasgouw een informatiebron over het platform tot hun beschikking hebben". 

Bron: Gemeente Maasgouw en Nieuwsbank

LinkedInTwitterGoogle+Facebook

Aaron Mulder
ICTloket.nl
24/01/2012; 09:11