MKB Business Dagen Parkstad Limburg 2007

Onderwerp van gesprek was het pamflet Bronnen van Energie, een document dat is opgesteld door de ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg met als doel de politiek te wijzen op de ontwikkelingskansen die er in die regio zijn. Doel van deze discussie was te komen tot een gezamenlijke opstelling van bedrijfsleven en overheid. De MKB Business Dagen Parkstad Limburg vonden voor de tweede maal plaats. De MKB Business Dagen Parkstad Limburg werden georganiseerd onder auspiciën van MKB Limburg afdeling Parkstad en waren te bezoeken op 28 februari en 1 maart van 13 tot 21 uur in het Parkstad Limburg stadion te Kerkrade.


ICTloket.nl was standhouder op deze businessdagen en heeft daar vele bedrijven gesproken. Met ondersteuning van de nieuwste LCD Touchscreen en het nieuwste Plasma scherm, daarnaast nog de nieuwste Apple Macintosh Notebook en de nformatie van onze kennispartners, had de stand heel wat bekijks. Zie ook de onderstaande foto’s. Dankzij dit grote succes heeft ICTloket besloten ook op de MKB beurs te Roermond aanwezig te zijn.


        

Bron:
ICTloket.nl

Aaron Mulder
ICTloket.nl
09/03/2007; 00:15