Content Management Systemen

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Wat is een MKB Content Management Systeem?

CMS Staat voor Content Management Systeem. Maar wat is content management nu precies?

Content management is het proces van het verzamelen/creëren, het beheren en het publiceren van content op websites. Dit proces gebeurt door middel van een Content Management Systeem (CMS).
Een MKB Content Management Systeem kan zo uitgebreid gemaakt worden als u zelf wilt, het is maar hoe u als ondernemer uw eisen en wensen definieerd. Meestal zijn deze systemen opgebouwd uit diverse modules die ook los van elkaar gekocht en ontwikkeld kunnen worden. Het CMS kan dus in het begin een klein systeem zijn, dat naderhand uitgebouwd kan worden met diverse extra modules. De gemiddelde MKB'er heeft niet meer nodig dan een simpel onderhoudsscherm om zijn aanbiedingen of gerealiseerde producten op zijn site te kunnen presenteren. Dit is heel goed te verwezenlijken middels een CMS. Vaker ziet men dat ondernemingen werken met redacteuren e.d. , maar dit is slechts bij enkele websites van grotere bedrijven van toepassing. Daarom moet er niet gedacht worden dat een CMS alleen van toepassing is bij een grote onderneming. Maar ook juist de kleinere bedrijven kunnen veel baat hebben bij het beheren van hun website middels een CMS.
 
Met een CMS wordt dit proces, voor een website, geautomatiseerd. In een CMS zijn content (inhoud), vormgeving en structuur van elkaar gescheiden. De vormgeving is vastgelegd in templates en stylesheets (vooraf ingestelde lay-out). Een CMS zorgt ervoor dat content automatisch in de juiste vormgeving en op de juiste locatie in de structuur wordt gepubliceerd. D.m.v. de editor (tekstverwerker) kunnen tekst en beeld elementen worden samengevoegd tot een complete pagina. Elementen kunnen willekeurig worden hergebruikt. Programmeerkennis of kennis van HTML is daarbij niet nodig.
 
 

(Dankzij een verkenner-functie en een Word-achtige omgeving kunnen niet-technische personen op eenvoudige wijze redactiewerk uitvoeren.) Met een MKB Content Management Systeem bent u dus in staat om zonder technische kennis de inhoud binnen uw website te creëren, wijzigen en beheren. Dit betekent dat u invloed kan uitoefenen op uw website zonder tussenkomst van een webdesigner of programmeur. Verder herbergt een CMS vaak allerlei geautomatiseerde functies, zoals agendering, linkcontrole en archivering. Een goed Content Management Systeem is de sleutel om het maximale uit een website te halen.
Een content management systeem (CMS) wordt het meest gebruikt voor websites die geregeld wijzigen (nieuws, producten, evenementen, documenten,…)

Via het content management systeem (cms) kan volledige toegang of beperkte toegang gegeven worden aan de "auteurs" via log-in en paswoord..
Veel gestelde vragen over Content Management Systemen met antwoorden vindt u hier
Voordelen van Content Management
Het gebruik van een content management systeem biedt veel voordelen:
  • Actualiteit De actualiteit van een website of een intranet wordt door het gebruik van een content management systeem (CMS) verhoogd doordat iedere daartoe geautoriseerde medewerker eenvoudig en snel een bijdrage kan plaatsen. Er hoeft niet meer gewacht te worden op de beschikbaarheid van een medewerker met kennis van HTML-opmaakcodes.
  • Consistentie Het gebruik van een CMS zorgt ervoor dat een website consistenter wordt. Dit komt doordat de structuur en de vormgeving van de website grotendeels vastliggen. Medewerkers kunnen niet zo maar de vormgeving aanpassen.
  • Personalisatie Met behulp van een content management systeem kan een website eenvoudig worden gepersonaliseerd. Een bezoeker geeft voorkeuren aan op de site en vervolgens worden voortaan alleen de voor die bezoeker interessante zaken getoond.
  • Kostenbesparing De aanschaf van een content management systeem zorgt voor een tijds- en kostenbesparing doordat er geen aparte medewerkers hoeven te worden aangesteld voor het beheer van de website of het intranet. Het content management systeem neemt hun taken als het ware over.
Waar moet goed op gelet worden bij de keuze voor een Content Management Systeem
Aan een content management systeem kunnen ook nadelen verbonden zitten. Daarom moet er goed op de volgende punten gelet worden:
  • Aanschaf en implementatie vaak kostbaar Zowel de aanschaf als de implementatie van een content management systeem kan vaker zeer kostbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de juiste keuze wordt gemaakt bij de aanschaf ervan. Vóór de aanschaf van een systeem moeten de wensen van alle betrokkenen worden vergeleken met de mogelijkheden en de kosten van verschillende systemen.
  • Wijziging bestaande werkwijze Vaak gaat het gebruik van een cms gepaard aan een verandering in werkwijze van medewerkers. Als dit niet goed van tevoren duidelijk is gemaakt, kan dit leiden tot weerstand bij gebruikers.
  • Systeem is gebruikersonvriendelijk Een aantal content management systemen zijn nog erg gebruikersonvriendelijk als het gaat om de editor en het zelf aanpassen van de sitestructuur en de vormgeving. Let hierop bij de aanschaf. Een wysiwyg editor, Word-integratie en 'drag and drop' in de navigatiestructuur zijn een 'must' voor een goed cms.
  • Meer wensen van gebruikers Soms leidt het gebruik van een cms ertoe dat gebruikers in hun enthousiasme nóg meer wensen hebben. Als het cms hierop moet worden aangepast, kan dit leiden tot heel wat onvoorziene extra kosten. Het is dus van belang om al bij de selectie rekening te houden met de schaalbaarheid van het systeem.
De Content Life Cycle

Content moet in alle gevallen gemaakt worden, gecreëerd. Iemand neemt daartoe het initiatief. Is de informatie gemaakt dan zal zij nog her en der bijgesteld worden totdat zij als content-item ter goedkeuring voorgelegd kan worden. Na goedkeuring volgt publicatie. Soms moet een item na enige tijd geactualiseerd worden: een nieuwe versie van hetzelfde item wordt daarmee ‘geboren’. Ook zo’n nieuwe versie doorloopt weer de stadia van creatie, bijstelling, goedkeuring en publicatie. Is een item niet meer actueel of relevant, dan wordt het gearchiveerd en na enige tijd, zo nodig, verwijderd.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement