Wat is VoIP?

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Introductie in IP Communicatie

Vroeger bestond er een strikte scheiding tussen de telefonie-wereld en computernetwerken.

Binnen ICT infrastructuren zijn de grenzen tussen het transport van data en het transport van spraak echter in hoog tempo aan het vervagen. IP communicatie is een relatief nieuwe en snel opkomende techniek. Deze techniek combineert telefonie met datacommunicatietechnieken en het Internet Protocol. Meestal wordt gesproken van Voice over IP ( VoIP). Andere termen die vaak voor deze technologie wordt gebruikt zijn Voice/data convergentie, IP Telephony en IP Communicatie.

Dankzij internet hebben datanetwerken een enorme groei doorgemaakt. Door de bijbehorende economies of scale is datatransport eigenlijk spotgoedkoop geworden. De vooruitgang op dit gebied is dan ook vele malen sneller gegaan dan bij spraaknetwerken. Bovendien worden door de openheid van datanetwerken in hoog tempo functionaliteiten aan deze netwerken toegevoegd. Open standaards maken het voor derde partijen aantrekkelijk om additionele functionaliteiten te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de traditionele spraakwereld welke erg gesloten is en waar nieuwe ontwikkelingen lang op zich laten wachten en bovendien vaak erg duur zijn.

Deze ontwikkelingen maken de stap naar volledige integratie van spraak en data mogelijk. Dat Voice over IP de communicatie technologie van de toekomst is wordt alleen al bewezen doordat zowel datacommunicatieleveranciers en applicatie service providers als ieder zichzelf respecterende PBX-fabrikant (traditionele telefooncentrale) zich meer en meer toespits op deze technologie.

Traditionele telecommunicatie versus IP communicatie

Bij traditionele telefonie in PBX –netwerken wordt voor elk gesprek een seperate spraakverbinding opgezet tussen de beller en gebelde (Circuit-switching). Deze verbinding wordt speciaal gereserveerd voor het analoge of digitale spraaksignaal tijdens dit gesprek; er lopen op dat moment geen andere gegevens over dezelfde lijn, ongeacht of er nu wel of niet gesproken wordt. Datacommunicatie gebeurt veelal door het opdelen van de te verzenden gegevens in pakketjes. In IP netwerken kiezen deze datapackets de best beschikbare route binnen het netwerk naar hun eindbestemming ( packet-switching). Hierdoor wordt de netwerk capaciteit optimaal benut. Bij de ontvanger van de data worden alle packets verzameld en in de juiste volgorde geplaatst om te kunnen worden vertaald naar de oorspronkelijk verzonden datafile. Dit laatste is ook het geval voor spraakverkeer indien er gebruik wordt gemaakt van IP Communicatie. De afhandeling van het spraakverkeer loopt dan via het datanetwerk. Het datanetwerk moet voor een volledige VoIP toepassing echter wel voldoen aan een aantal specifieke kwaliteitsvoorwaarden.

Toekomst

De toepassingen van IP-netwerken nemen snel en sterk toe. Veel bedrijfstoepassingen en het hele internet zijn hierop gebaseerd. Daardoor is IP een toekomst vaste techniek. Naast spraak- en dataverkeer is IP ook geschikt voor audio, Video en TV. Bovendien is het IP protocol een zgn. open standaard. Dit maakt het voor derden eenvoudig om nu en in de toekomst nieuwe gebruikers toepassing te ontwikkelen welke inspelen op de veranderde behoeftes in organisaties.

IP zal steeds meer een multi-communicatie-protocol gaan worden. Deze ontwikkeling doet zich voor in zowel openbare netwerken als bedrijfsnetwerken. Organisaties die over een IP-based voice/datanetwerk beschikken, kunnen daar in de toekomst naadloos op aansluiten. De ontwikkelingen van Voice over IP dienen dan ook een belangrijke rol te spelen in de strategische overwegingen bij vervanging of uitbreiding van traditionele telefoonnetwerken en installaties.

Begrippenlijst

VoIP: Voice over IP

Kort samengevat betekend VoIP; spraak over het Internet Protocol. Voice pakketen worden getransporteerd door middel van IP aan de hand van de International Telecommunications Union – Telecommunications ( ITU-T) standaard H.323. Dit is een specificatie voor het transport van Multimedia ( Voice, Data en Video) over een netwerk.

Andere benamingen zijn IP Telephony en IP Communicatie.

IP Telephony

IP telephony is VoIP. Beiden worden vaak door elkaar gebruikt en samengevat als bellen via het internet. Echter in het geval van IP Telephony wordt er gebruik gemaakt van beheerde bedrijfsnetwerken.

Unified Communications

Verzamelnaam voor verschillende IP gerelateerde services zoals voicemail, faxmail, registratie en email integratie binnen een netwerk. Hierbij worden er verschillende technieken gebruikt om informatie aan te bieden aan de gebruikers. Denk hierbij aan de PC, Laptop, PDA, GSM, bedrijfstelefoon of thuistelefoon.

IVR

Interactive Voice response Systeem (IVR).

Dit systeem maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van de telefoniste de telefonische bereikbaarheid te vergroten. Via een keuze menu krijgt u algemene informatie of wordt u doorgeschakeld naar de gewenste afdeling. Keuze menu’s maken gebruik van DTMF tonen

(indrukken van toetsen) of spraakherkenning.

QoS

Quality of Service.

Spraakverkeer dient voorrang te krijgen op dataverkeer. Er mag immers geen vertraging optreden in het spraak verkeer

PoE

Power over Ethernet.

PoE biedt stroomvoorziening over de LAN switching infrastructuur. Voor PoE is een algemene standaard opgezet waardoor de weg vrij is gemaakt om apparaten als IP Toestellen, IP Video camera’s, beveiligingsapparatuur, draadloze netwerk accespoints en andere automatiserings apparaten aan te sluiten.

PBX

Private Branch Exchange.
Benaming voor de traditionele bedrijfseigen telefooncentrale.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement