Voor- en nadelen van VoIP

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:
De voordelen van IP Communicatie in het MKB
Lagere investerings- en management kosten
IP communicatie wint meer en meer terrein en heeft als belangrijk voordeel op een traditioneel telefoonnetwerk dat voice en andere data over dezelfde lijn verstuurd kunnen worden. Er is dus geen aparte infrastructuur voor vereist. Met name in nieuwbouw of verbouw omgevingen scheelt dit enorm in de initiële infrastructuur investering. Bovendien hoeft er maar een netwerk te worden onderhouden en beheerd. Dit levert een forse besparing bij de investering en beheer op.
Lagere verkeerskosten
Bellen via het IP netwerk is goedkoper dan via het traditionele telefoonnetwerk. Vooral als een organisatie meerdere vestigingen heeft met een datanetwerk tussen deze vestigingen kunnen de telefoonkosten aanzienlijk verlaagd worden.
Vereenvoudiging van het beheer
Er hoeft nog maar een netwerk te worden beheerd in plaats van een apart spraak en data netwerk.
Het beheer kan door 1 persoon integraal worden uitgevoerd. Het beheerproces zal minder tijd vergen. Zo hoeven bijvoorbeeld gebruikers maar 1 keer te worden aangemaakt en niet zoals in het verleden in meerdere netwerken. Nieuwe functionaliteiten kunnen bovendien snel worden ingevoerd zonder dat er in het netwerk op allerlei plaatsen wijzigingen nodig zijn. (wijzigingen en vernieuwingen bestaan voornamelijk uit softwarematige aanpassingen).
Efficiency
Het netwerk is eenvoudig uitbreidbaar, ook met gekoppelde nevenlocaties en telewerkers. Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe medewerkers komen dan sluit u eenvoudig extra IP toestellen op uw computernetwerk aan. Er is geen aparte telefoonbekabeling en beheer meer nodig hiervoor. Verhuist een medewerker intern? Ook dan is dit heel eenvoudig te realiseren. Medewerkers nemen hun IP toestellen mee naar de nieuwe werkplek en sluiten dit op het computernetwerk aan. Vanaf dat moment kunnen zij bellen met hetzelfde nummer en behouden ze dezelfde telefoonfuncties als voorheem. Of uw medewerkers hebben geen vaste maar een flexibele werkplek, dan kunnen zij eenvoudig inloggen op het aanwezige IP toestel en beschikken zij direct over de voor hun specifieke telefoonfunctionaliteiten.
Toename flexibiliteit en bereikbaarheid
Bij gebruik van IP communicatie kan telefonie functionaliteit worden geboden zolang een netwerkverbinding beschikbaar is. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van medewerkers verhoogd en de flexibiliteit bevorderd. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerkers die, nadat ze eenmaal zijn ingelogd, gewoon deel uitmaken van de centrale, ongeacht waar ter wereld ze zich ook bevinden.
Koppelen van meerdere lokaties
Indien een organisatie beschikt over meerdere vestigingen is het mogelijk te maken van virtuele telefooncentrales. Hierdoor wordt het beheer gecentraliseerd echter beschikt elke vestiging wel over haar eigen virtuele telefooncentrale welke voldoet aan de individuele wensen van de vestiging.
Integratie met klanten informatie
CTI (Computer Telephone Integration) toepassingen zijn eenvoudiger en goedkoper te realiseren.
Deze koppelingen tussen databases met klantgevens en de telefooncentrale maakt het mogelijk aan de hand van nummerherkenning bij binnenkomst van een gesprek direct klantgegevens op het scherm te krijgen. Voordat de telefoon is aangenomen is men dus al op de hoogte van alle relevante gegevens van de beller. Dit draagt bij aan een vlotte, voorspoedige en tevreden afhandeling van het telefoongesprek.
Integratie met andere communicatie processen
Door gebruikmaking van open standaarden kunnen IP communicatie systemen eenvoudig geïntegreerd worden met specifieke communicatieprocessen. Denk hierbij aan Unified Messaging toepassingen, Call center applicaties, Zusterroep systemen, Alarmeringsystemen en registratiesystemen.
Toekomst zeker
IP Communicatie is gebaseerd op zgn. open standaarden. Dit biedt de mogelijkheid om de nieuwste technologieën te volgen en in te spelen op veranderende behoeftes binnen organisaties.

Dit in tegenstelling tot de traditionele telefonie omgevingen waarin nog slechts weinig nieuwe ontwikkelingen plaats vinden. Hierdoor zit men uiteindelijk in feite op een dood spoor. IP Communicatie is uiteindelijk de technologie van de toekomst en zal de traditionele PBX systemen meer en meer verdringen. Investeren in IP Communicatie is dan ook investeren in de toekomst. Uiteindelijk zullen we allemaal de overstap maken naar IP communicatie!

Locatie onafhankelijkheid
IP-telefoontoestellen kunnen overal aan het IP-netwerk worden aangesloten, mits dit netwerk voice-enabled is. Dat is ideaal als er veel mutaties zijn, bijvoorbeeld doordat werknemers in het kantoorgebouw dikwijls van plaats verwisselen. VoIP is ook een uitkomst in nevenvestigingen en/of op een thuiswerkplek.
Eén netwerkaansluiting
Er kan worden volstaan met één IP-netwerkaansluiting per werkplek, omdat PC en IP-telefoon deze kunnen delen. Omdat de bekabeling meestal al in het kantoor aanwezig is, levert dat een forse besparing op.
Draadloze infrastructuur
Wordt er gebruik gemaakt van een Wireless LAN, dan is mobiele telefonie op basis van IP Telefonie geen probleem. Het bereik van de mobiele telefoontoestellen is mede afhankelijk van de toegepaste Access Points.
Open architectuur
Servergebaseerde IP Telefonie oplossingen hebben een open architectuur, waardoor de koppeling met andere IT systemen relatief eenvoudig te maken is. Denk bijvoorbeeld aan gedistribueerde callcenters.
Bij Voice over IP wordt het bestaande computernetwerk gebruikt om spraak te transporteren. Nadeel van IP is dat het geen verbindingsgarantie biedt: datapakketjes kunnen wegvallen. Dat is bij gegevensoverdracht niet zo’n bezwaar, want dan vraagt de apparatuur om het pakketje nog eens te sturen. Het duurt alleen wat langer. Bij spraak is dat echter wel storend, omdat dan een deel van het gesprek wegvalt. Bij Voice over DSL bestaat dat risico niet.

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement