VoIP Benodigdheden

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:
Draadloze Voice over IP systemen versus DECT Systemen
IP communcatie oplossingen kunnen gecombineerd worden met DECT telefoonsystemen voor draadloze communicatie. DECT vereist echter door de eigen omgeving twee afzonderlijke infrastructuren. Dit leidt tot hogere initiële investeringen, hogere kansen op storingen en hogere beheerskosten. Bovendien maakt DECT gebruik van verouderde technologie. Op basis van deze verouderde technologie worden geen ontwikkelingen meer gedaan.
 
Het is derhalve aan te raden de overstap te maken naar een Draadloze Voice over IP oplossing. Draadloos Voice over IP is niets anders dan spraak over een draadloos WiFi netwerk. In het geval van draadloze IP systemen wordt gebruik gemaakt van draadloze zenders die middels ethernet bekabeling gekoppeld worden aan het netwerk. Dit draadloze netwerk is zowel toepasbaar voor spraak als data communicatie. Het is belangrijk dat zowel het gebruikte draadloze IP Toestel als de draadloze zender de spraak kwaliteit over het draadloze netwerk waarborgen (QoS).
 
Inzet van draadloze voice over IP biedt nog een aantal voordelen ten op zichte van DECT Systemen.
Zo bieden Draadloze IP toestellen meer functionaliteiten dan DECT oplossingen welke op de hand set meestal maar een beperkt aantal functionaliteiten ondersteunen. Er vindt bovendien geen of nagenoeg geen vertraging plaats bij het verzenden van oproepen naar een groot aantal gebruikers. Dit in tegenstelling tot DECT waar het aantal kanalen gelimiteerd is. Verder heeft een draadloze IP zender een groter bereik en meer capaciteit dan een DECT zender. Via een Wifi Accespoint kunnen maximaal 10 gebruikers tegelijk bellen terwijl dit bij DECT zenders er meestal maximaal 4 zijn.
Ook is er meer vrijheid in het kiezen van de fabrikant van het draadloze netwerk. Dit in tegenstelling tot DECT waarbij wordt gewerkt met een eigen netwerk dat niet compatible is met DECT netwerken van andere fabrikanten. Tot slot is een draadloze IP Oplossingen niet gebonden aan een telefooncentrale fabrikant maar ondersteund een groot aantal producten van alle toonaangevende fabrikanten. De draadloze IP oplossing kan derhalve naast integratie met een IP telefoonsysteem ook gekoppeld worden aan een traditionele PBX.
 
Gefaseerde migratie
Wanneer wordt besloten tot migratie naar IP Communicatie, hoeft dit niet noodzakelijk in een slag te worden uitgevoerd. Dit leidt in veel gevallen immers tot versnelde afschrijving van installaties. Het is heel goed mogelijk om IP communicatie naast de reeds bestaande traditionele telefoon installatie te laten functioneren. Er zijn meerdere migratie paden naar volledige IP Communicatie mogelijk waarbij geleidelijke vervanging mogelijk is zonder noodzakelijke desinvesteringen. Alleen een weloverwogen migratiestrategie, zowel technisch, organisatorisch, functioneel als financieel maakt het mogelijk de juiste keuzes hierin te maken.
 
Telefoontoestel
Bij VoIP wordt de gewone telefoon vervangen door een IP-telefoon. Deze wordt aangesloten op de netwerkaansluiting op de werkplek. PC en IP-telefoon delen deze aansluiting met elkaar. Er zijn zelfs IP-telefoontoestellen waarop u Internetpagina's (via XML) kunt bekijken. Een alternatief is om de huidige telefoon te blijven gebruiken: deze wordt dan door middel van een Integrated Access Device met de netwerkaansluiting verbonden. De IAD zet de analoge signalen van de telefoon om in IP-telefonie. Een computer lijkt in het geheel niet op een telefoon en dus klinkt het in eerste instantie niet logisch om de computer in te zetten om er gesprekken mee te voeren. Met de aanschaf van een headset (koptelefoon met microfoon), een geluidskaart en de installatie van wat software is de computer prima geschikt voor het voeren van gesprekken als een telefoon. Er zijn zelfs headsets te krijgen in de vorm van een telefoonhoorn, zodat de computer-foon sprekend lijkt op het vertrouwde telefoontoestel. In tegenstelling tot VoIP is bij Voice over DSL geen investering in nieuwe telefoontoestellen of bedrijfscentrales nodig, net zo min als er een nieuw telefoonnummer aangevraagd hoeft te worden. Dat maakt 'bellen via DSL' vooral voor kleine en middelgrote bedrijven aantrekkelijk.

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement