Functiepuntanalyse

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

De meest gebruikte methode voor het vaststellen van de omvang van projecten is momenteel functiepuntanalyse (FPA). FPA wordt door talloze organisaties over de gehele wereld toegepast. Het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een wereldstandaard. Dit heeft ook geleid tot vele gebruikersverenigingen waarbij voor Nederland de NESMA (Nederlandse Software Metrieken Associatie) en de IFPUG (International Function Points User Group) de belangrijkste zijn.

De resultaten van een functiepuntanalyse zijn de basis voor het bepalen van de performance (productiviteit, levertijd en kwaliteit). De meetmethode is vooral gericht op applicaties met veel dataverwerking. De meetwaarden zijn afgeleid van de eisen en wensen die de gebruiker stelt aan de software. Het resultaat is onafhankelijk van de gebruikte ontwikkelomgeving en de gebruikte manier van specificeren. Het resultaat wordt alleen bepaald door de functionaliteit van het uiteindelijk opgeleverde product.

Toepassingsgebieden van de functiepuntanalyse
Functiepuntanalyse is een hulpmiddel dat gebruikt wordt om:
• Een technologieonafhankelijke meting te doen van de omvang van de door een geautomatiseerd informatiesysteem geboden functionaliteit;
• Deze meting te gebruiken als basis voor productiviteitsmeting, het inschatten van de benodigde middelen en voor kwantitatieve projectbeheersing;
• Te evalueren welke factoren in een ontwikkelomgeving de productiviteit beïnvloeden, dus de mogelijkheid bieden om het ontwikkelproces beter te beheersen;
• De omvang van een informatiesysteem tijdens het ontwikkelproces te kunnen beheersen;
• De kwaliteit van de uitwerking van de specificaties van een informatiesysteem te toetsen.

Hiermee is het mogelijk om projecten te vergelijken en van ervaringen te leren.

Functiepuntanalyse
De functiepuntanalyse is een meting van de omvang van de gebruikersfuncties van een geautomatiseerd informatiesysteem of een deel ervan. De gebruikersfuncties zijn de componenten die door de gebruiker worden gevraagd en voor de gebruiker herkenbaar zijn. Deze componenten zijn terug te vinden in specificaties die aangeven waaraan de software moet voldoen (FUR’s). Het gaat daarbij om het wat en niet om het hoe van hetgeen wordt geleverd. De omvang van een gebruikersfunctie wordt bepaald op basis van de complexiteit.

Gebruikersfuncties
Gebruikersfuncties worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:
• Logische gegevensverzamelingen;
• Gebruikerstransacties.

Een logische gegevensverzameling is een logische groep gegevens vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. Binnen FPA worden onderscheiden:
• Interne logische gegevensverzamelingen (ILGV) gegevensverzamelingen die worden onderhouden door de te analyseren software;
• Koppelings-gegevens-verzamelingen (KGV) gegevensverzamelingen die alleen worden geraadpleegd door de te analyseren software.

Een gebruikerstransactie is een opeenvolging van acties die door de gebruiker als één werkeenheid wordt gezien. Binnen FPA worden onderscheiden:
• Invoerfuncties (IF). Informatie wordt van buiten het informatiesysteem naar binnen gehaald en vastgelegd in interne logische gegevensverzamelingen;
• Uitvoerfuncties (UF). Informatie binnen het informatiesysteem wordt naar buiten gepresenteerd;
• Opvragingsfuncties (OF) specifieke vorm van een uitvoerfunctie.

De voordelen van functiepuntanalyse:
• Geeft inzicht in de functionaliteit, de omvang daarvan en het benodigde budget;
• Draagt bij aan een onderbouwde planning, is objectief en eenvoudig in gebruik;
• Ondersteunt de communicatie met opdrachtgever;
• Voldoet aan ISO 14143.

LinkedInTwitterGoogle+Facebook

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Netwerkevenementen, Online Marketing en Projectmanagement
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement