Marketing

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

“Zin en onzin van marketing”

Waarom zou u zich genoodzaakt voelen om aan marketing te doen?

Daar zijn meer redenen voor te noemen. Allereerst kan sprake zijn van afname van de vraag bij bestaande klanten. Minder vervolgopdrachten dus. Er wordt minder geïnvesteerd in uw type dienstverlening cq. producten, of u zit aan het einde van de levenscyclus van uw product/dienst. Ook kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met concurrenten op uw pad, die met u vergelijkbare producten/diensten leveren aan uw klanten. En de loyaliteit van uw klanten blijkt toch niet zo groot te zijn als u dacht. Tenslotte is het mogelijk dat u een strategie heeft geformuleerd om, naast de voortzetting van uw activiteiten aan bestaande klanten, groei te realiseren via nieuwe klantgroepen. Wat kunt u doen om deze nieuwe klantgroepen te interesseren voor uw bedrijf? En welke mix van marketingactiviteiten slaat in uw business het beste aan? Een hele waslijst aan redenen, die voor elk bedrijf anders is.

Klantgericht werken
Een term die ten aanzien van de marketingaanpak veelvuldig gebruikt, maar ook voor elk bedrijf onontbeerlijk is. Het betekent eigenlijk heel simpel: dat je doet wat de klant wilt, binnen je mogelijkheden. Klantgericht werken is de klant vragen wat hij nou eigenlijk van je verwacht en wat hij van je presteren tot nu vindt. Soms wordt het duidelijk dat je mogelijkheden te beperkt zijn. Daar moet je dan wat aan doen, of niet en afscheid nemen van deze klant. In sommige gevallen kan een geautomatiseerde oplossing deze extra mogelijkheden bieden. Meestal is het een combinatie van zaken die noodzakelijk zijn.

Het klinkt misschien allemaal heel eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dit echter vaak niet het geval. Veel organisaties steken energie in zaken, waar het niet in gestoken moet worden en soms doen ze dat nog in de verkeerde volgorde ook. Meer of beter klantgericht werken heeft gevolgen voor je organisatie. Deze gevolgen zijn altijd een combinatie van hulpmiddelen (bv. een CRM-pakket), de organisatiestructuur) van (een deel van) je organisatie, de mensen die ánder” moeten gaan werken. Het ‘wat’ (inhoud en het ‘hoe’ (procedures zijn dan nog de gemakkelijkste aspecten. De mensen om wie het gaat (relaties, emoties, instincten, zelfbeelden) en de cultuur (normen, waarden, vooronderstellingen, rituelen, inspiraties) binnen je organisatie zijn wat moeilijkere zaken.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement