Financiering aanvragen in 7 stappen:

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Stel uzelf de volgende vragen:

1. Is mijn organisatie op orde? Bijvoorbeeld:

Is de administratie bij?
Zijn de administratieve processen op orde?
Debiteuren/Crediteuren
Heeft u specificaties van de belangrijkste posten in de Balans en V&W die vragen oproepen?
Heeft u inzicht in uw gemiddelde vermogenskostenvoet?
 

2. Is uw Businessplan actueel? Bijvoorbeeld:

Heeft u informatie van derden over de marktontwikkeling?
Kunt u uw omzet specificeren naar Branche of Regio?
Kunt u verwachte ontwikkelingen vertalen in beleid en koppelen met de verwachte financiele resultaten?
 

3. Heeft u prognoses van cashflow en Liquiditeit? Bijvoorbeeld:

Worstcase en Bestcase scenario?
Verschillende betalingstermijnen?
Wat zegt uw accountant?
 

4. Heeft u inzicht in de verschillende financiele producten en diensten die u afneemt?

lenen, sparen, beleggen, verzekeren
vraag uw intermediars en accountmanagers om mee te denken
 

5. Bedenk een strategie als u een bank benadert, bijvoorbeeld:

vraag informatie, iedere bank heeft een individuele focus
wat zijn de te verwachten kosten? rente, provisie, disagio
maak een overtuigende presentatie en oefen die
probeer niet al uw kaarten meteen weg te geven
vraag meerdere banken
anticipeer op de verdienmodellen van de bank
 

6. Probeer het risico dat de bank krijgt zoveel mogelijk te verkleinen, bijvoorbeeld:

Kunt u een grote leverancier erbij betrekken?
Zijn er anderen die een gedeelte van het risico willen dragen?
Is het krediet op te knippen?
Is een extrene investeerder een optie?
Kunt u commitment krijgen van uw klanten? Getekende orders?
 

7. Schakel een adviseur in en werk samen met uw accountant.

Als derden achter uw plannen staan werpt dat meer gewicht in de schaal
Een adviseur kijkt onafhankelijk naar uw bedrijf en kan belangrijke opbouwende kritiek inbrengen
Een accountant kent de zwakke plekken van uw bedrijfsvoering
Uw adviseur en accountant hebben andere relaties bij andere banken
Tip: Maak goede afspraken. Gebruikelijk is een basisfee en een bonusfee.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement