ERP – Voor- en nadelen

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Het gebruik van ERP software heeft zoals alles dat heeft enkele voor- en nadelen. In het geval van ERP software zijn de voordelen groter dan de nadelen, maar toch kan het van belang zijn om op de hoogte te zijn van de nadelen.

Voordelen
Het grootste voordeel van ERP software is dat alle gegevens binnen een organisatie aan elkaar gekoppeld worden. Voorheen had elke afdeling zijn eigen softwarepakketten, in elk systeem moest de data opnieuw ingevoerd worden. ERP systemen zijn vaak goed geïntegreerd waardoor gegevens maar één keer opgeslagen dienen te worden. Een ingevoerde bestelling zal door het ERP systeem direct worden verwerkt tot onder andere een inkooporder en een automatisch geplande personeelsinzet. Tevens is het mogelijk om een enkel ERP systeem op verschillende locaties te gebruiken, op deze manier is op elke locatie de correcte informatie aanwezig.

Openheid is ook een groot voordeel van ERP software. ERP software kan gekoppeld worden aan andere systemen zoals een CRM softwarepakket.

Procesgerichtheid is ook een groot voordeel van ERP systemen. ERP richt zich niet op activiteiten in afdelingen, maar op bedrijfsprocessen

ERP software maakt ook bedrijfsprocessen eenvoudiger. Procedures worden geformaliseerd zodat de eenduidigheid in de afhandeling wordt gewaarborgd.

ERP softwareleveranciers verrichten veel onderzoek naar de mogelijkheden en functionaliteit van ERP systemen. Daarom kunt u ervan uitgaan dat de functionaliteit van uw ERP systeem zal blijven groeien

Een ERP systeem is ook bedrijfstakgericht. Ontwikkelaars zorgen ervoor dat hun ERP software meerdere branches ondersteund (Industry Solutions genoemd). Deze Industry Solutions worden steeds verder uitgebeid.

Nadelen
Vanwege de brede toepassing van een ERP systeem ben je afhankelijk van een enkele leverancier. Een nadeel dat ook als voordeel gezien kan worden. Het betekent namelijk ook dat er slecht één verantwoordelijke is voor de gehele bedrijfsautomatisering. Compatibiliteitsproblemen met verschillende softwarepakketten zullen zich niet meer voordoen.

Een ander nadeel kan zijn dat de implementatie van een ERP systeem een grote impact heeft op uw organisatie. Over de impact van de implementatie hoeft men zich meestal geen zorgen te maken. Door een goede voorbereiding en professionele begeleiding is die impact vaak kleiner dan wordt verwacht. De gebruikers kunnen de eerste weken problemen ondervinden, maar als de gebruikers eenmaal wegwijs zijn in het systeem zullen er zich steeds minder problemen voordoen.

Het implementatieproject kan veel tijd in beslag nemen. In kleine startende bedrijven kan een ERP softwarepakket binnen enkele dagen worden geïmplementeerd. In grotere organisaties waar al verschillende jaren met andere software is gewerkt kan het implementeren veel meer tijd in beslag nemen. Hier moeten ook meer gebruikers worden opgeleid en vaak veel gegevens worden geconverteerd.

De hoge kosten van een ERP systeem zijn voor veel vooral kleine en middelgrote organisaties het grootste nadeel. De kosten van de software zelf zijn niet de grootste kosten, maar de kosten van consultancy en de implementatie kunnen hoog oplopen. Zo heeft een attractiepark een ERP softwarepakket aangeschaft voor 0,5 miljoen euro, maar de overige kosten bedroegen 3,5 miljoen euro.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement