ERP – Implementatie

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Toen een aantal jaren terug de eerste ERP software verscheen zijn veel organisaties tot aanschaf van deze pakken ingegaan. De tijd die nodig is voor het implementeren van een ERP softwarepakket wordt vaak onderschat. Dat begint al bij de voorbereiding, de informatieanalyse.

Informatieanalyse
Voordat er begonnen wordt aan de implementatie is vooronderzoek en een informatieanalyse nodig. Vaak wordt voor de informatieanalyse in- of externe ondersteuning gezocht. De informatieanalyse is van groot belang voor het uiteindelijke implementatieproces, de bijbehorende rapportage mag dan ook niet in de la verdwijnen. Deze rapportage moet als uitgangspunt dienen van het implementatieproces. Als er problemen optreden kan er altijd worden teruggegrepen naar de in het begin vastgestelde uitgangspunten.

Implementatieproces
Het implementatieproces van een ERP softwarepakket is natuurlijk meer dan alleen de informatieanalyse. Het implementatieproces zal hier stap voor stap worden uitgelegd.

Evaluatie pre-implementatieproces:
Hierin wordt de informatieanalyse geëvalueerd en gecontroleerd of het juist ERP softwarepakket is gekozen.

Installatie en testen hardware:
Voordat ERP software wordt geïnstalleerd moet allereerst de hardware geïnstalleerd worden. Ook moet de hardware na de installatie getest worden of deze naar behoren functioneert en voldoet aan de specificaties.

Installatie en testen software:
Vaak installeert de softwareleverancier de software en test of deze naar behoren werkt en voldoet aan de specificaties.

Opleiden gebruikers:
De toekomstige gebruikers van het ERP systeem moeten opgeleid worden om met het systeem te kunnen werken

Opleiden en testen doormiddel van een pilot:
Door de pilot wordt het systeem getest en getest of de gebruikers het systeem voldoende begrijpen. Dit wordt vaak gedaan door een case te gebruiken die het hele systeem benut.

Beveiliging en autorisatie:
Nadat de gebruikers zijn opgeleid dient het systeem beveiligd te worden. De gebruikers krijgen rechten in het systeem om bepaalde elementen die voor hen van eblang zijn te mogen gebruiken.
Exporteren en importeren van data:
De gegevens uit de vervangen IT-systemen moet worden geëxporteerd en geconverteerd zodat deze in het nieuwe systeem geïmporteerd kan worden. Op deze manier kunnen ook de oude gegevens in het nieuwe systeem beheerd worden.

Procedures en instructies:
De procedures en werkinstructies moeten worden opgesteld.

Ingebruikname van het ERP systeem:
Op een gegeven moment wordt een kick-of gegeven. De kick-of is het moment waarop de gehele organisatie gebruik gaat maken van het systeem. Er zijn verschillende methodes om de ingebruikname te realiseren, dit kan bijvoorbeeld een invoering ineens zijn of een gefaseerde invoering.

Afsluiting:
De afsluiting is een belangrijke stap waarin de organisatie viert dat het systeem succesvol is ingevoerd in de organisatie. De afsluiting benadrukt het belang van het project.

Nazorg:
Het is belangrijk om te weten dat na de invoering van het systeem dat het systeem nog geen routine is. Gebruikers zullen nog tegen problemen aanlopen en kinderziektes moeten nog worden verholpen.

Nadat al deze stappen doorlopen zijn, de gebruikers thuis zijn in het systeem en het merendeel van de kinderziektes zijn verholpen kan men spreken over een succesvolle implementatie van een ERP systeem.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement