CRM – Types software

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Er zijn een aantal verschillende types CRM software op de markt. Momenteel zijn er nog geen CRM softwarepakketten die al deze types combineert. Een CRM systeem kan in sommige gevallen enkele van de types combineren.

Operationele CRM
Operationele CRM verleent steun aan de „front office“ bedrijfsprocessen, inclusief verkoop, marketing en de dienstverlening. Elke interactie met een klant wordt over het algemeen toegevoegd aan de de contactgeschiedenis van een klant, en het personeel kan informatie over klanten ophalen uit de database indien nodig.

Een van de belangrijkste voordelen van deze contactgeschiedenis is dat de klanten interactie kunnen aangaan met verschillende mensen of verschillende contactkanalen in een bedrijf zonder de geschiedenis van voorgaande interacties iedere keer te hoeven beschrijven.

Operationele CRM verwerkt klantengegevens voor verschillende doeleinden:

• Het beheren van campagnes;
• De automatisering van de marketing van de onderneming;
• De automatisering van de kracht van de verkoop.

Analytische CRM
Analytische CRM analyseert klantengegevens voor een verscheidenheid van doeleinden:

• Ontwerp en uitvoering van gerichte marketing campagnes om marketing doeltreffendheid te optimaliseren;
• Ontwerpen en uitvoeren van specifieke klantencampagnes, onder andere klantenaanwinst en behoudt van klanten;
• Analyse van klantengedrag;
• De besluiten van het management, bijvoorbeeld de financiële voorspellingen en analyse van de klantenrentabiliteit;
• Voorspelling van de waarschijnlijkheid van klantenafvalligheid (karntonanalyse);

Analytische CRM maakt over het algemeen zwaar gebruik van het exploiteren van gegevens.

Campagnebeheer
Campagnebeheersoftware is markt georiënteerde CRM software die elementen van operationele en analytische CRM combineert en campagnes op bestaande cliënten toelaat. Het beheer van de campagne wordt gebruikt wanneer u gepersonaliseerde aanbiedingen tot stand moet brengen wanneer de kosten te hoog zijn om elke cliënt persoonlijk te contacteren. De functies van de beheersoftware voor campagnes omvatten:

• Het kiezen van campagneontvangers van de cliëntdatabase volgens geselecteerde criteria
• Ontwikkeling van een campagneaanbieding (dit wordt vaak gedaan „buiten het systeem en is niet geautomatiseerd)
• De toewijzing van specifieke campagneaanbiedingen aan geselecteerde ontvangers;
• Automatisch verzendenden van aanbiedingen naar de geselecteerde cliënten via geselecteerde kanalen;
• Het verzamelen, opslaan en het analyseren van campagneresultaten.

Samenwerkings CRM
Samenwerkings CRM poogt diverse afdelingen binnen een organisatie, zoals verkoop, technische steun en marketing te krijgen, door de nuttige informatie te delen die uit interactie met klanten wordt bijeengezocht. Bijvoorbeeld de terugkoppeling van een technisch steuncentrum zou kunnen worden gebruikt om marketingmedewerkers te informeren over de specifieke diensten en eigenschappen te informeren die door klanten gevraagd worden. Het uiteindelijke doel van samenwerkings CRM is informatie te gebruiken die uit alle afdelingen wordt verzameld om de kwaliteit van de klantendienst te verbeteren.

Geografische CRM
Geografische CRM (GCRM) is een systeem dat geografische informatie combineert met traditionele CRM.

GCRM combineert gegevens die van bewegingsrichtingen, types van woningen, omringende bedrijventerreinen en andere klant en marketing informatie met relevante weg condities, de bouwvormingen, en de bevolking. Dergelijke gegevens worden overeengestemd met een kaart en wordt regionaal geanalyseerd met OLAP (On-Line Analytical Processing) voor visualisatie. Dit laat een bedrijf toe om potentiële klanten te onderzoeken en bestaande klanten in het gebied te beheren.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain technologie en Smart contracts zullen kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
  • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement